Nyheder fra
Foersom Bioenergi
Fremtidssikret biogasanlæg

Byggeriet skrider planmæssigt fremad og udviklingen følges af både Bo Stensgård, driftschefen på Foersom Bioenergi og Dan Madsen, projektchef hos Fremsyn.

- Ved at bygge højere reaktortanke end normalt, kan vi få gjort injektionspunkterne tilgængelige udefra og derved muliggøres injektion direkte i eksisterende reaktorer. Højden sikrer en forbedret opholdstid og derved reaktionstid for hydrogenen, siger Dan Madsen.

Også pyrolyse er tænkt ind i anlægget. Fremsyn ønsker at give mulighed for, at kunne producere biokul og dermed udnytte de gyllefibre der er efter methanproduktionen.
Det giver mening i forhold til tage CO2 ud af ligningen (Carbon Capture and Storage).
Ligesom får man derved mulighed for at udnytte spildvarmen til eget brug på biogasanlægget.

- Ved pyrolyse er det muligt at lagre CO2 som biokul, og teknologien har derfor et stort potentiale til at blive en del af løsningen, hvorfor vi tænker dette ind fra starten som en mulighed, siger Dan Madsen.

Man ønsker også et minimere metantabet, hvorfor alle tanke er udstyret med overdækning også udleveringstankene. Rørføringen til de omkringliggende landmænd reducerer transporttiden og omkostningerne.
Eksempelvis ligger nærmeste leverandør (tidligere ejer og svineproducent) kun 700 meter væk.
Husdyrtætheden i området gør at biogasanlæggets placering og muligheder for råvarer er optimale.
I det hele taget er der et stærkt ønske om positiv dialog med naboerne og det omgivende samfund, hvorfor planen er at kommunikere på lokale facebook grupper omkring anlægget, ligesom man ved et åbent hus arrangement ved første spadestik havde inviteret alle interesserede.

- Vi ønsker et godt forhold til naboerne i hverdagen og ved at invitere dem ind via sms-grupper og Facoebook ved arrangementer på anlægget, håber vi på forståelse for at en biogasproduktion ind imellem kan give gener, men at den samtidig er til gavn for den grønne omstilling og ikke mindst klimaet og forsyningssikkerheden, siger driftschef Bo Stensgård.
Læs hele artiklen på
www.bioenergi.dk (september udgaven).

Publiceret 9. september 2022