Nyheder fra
Foersom Bioenergi
Foersom biogasanlæg

Byggeriet skrider planmæssigt fremad og udviklingen følges af både Bo Stensgård, driftschefen på Foersom Bioenergi og Dan Madsen, projektchef hos Fremsyn.

- Ved at bygge højere reaktortanke end normalt, kan vi få gjort injektionspunkterne tilgængelige udefra og derved muliggøres injektion direkte i eksisterende reaktorer. Højden sikrer en forbedret opholdstid og derved reaktionstid for hydrogenen, siger Dan Madsen.

Også pyrolyse er tænkt ind i anlægget. Fremsyn ønsker at give mulighed for, at kunne producere biokul og dermed udnytte de gyllefibre der er efter methanproduktionen.
Det giver mening i forhold til tage CO2 ud af ligningen (Carbon Capture and Storage).
Ligesom får man derved mulighed for at udnytte spildvarmen til eget brug på biogasanlægget.

- Ved pyrolyse er det muligt at lagre CO2 som biokul, og teknologien har derfor et stort potentiale til at blive en del af løsningen, hvorfor vi tænker dette ind fra starten som en mulighed, siger Dan Madsen.

Man ønsker også et minimere metantabet, hvorfor alle tanke er udstyret med overdækning også udleveringstankene. Rørføringen til de omkringliggende landmænd reducerer transporttiden og omkostningerne.
Eksempelvis ligger nærmeste leverandør (tidligere ejer og svineproducent) kun 700 meter væk.
Husdyrtætheden i området gør at biogasanlæggets placering og muligheder for råvarer er optimale.
I det hele taget er der et stærkt ønske om positiv dialog med naboerne og det omgivende samfund, hvorfor planen er at kommunikere på lokale facebook grupper omkring anlægget, ligesom man ved et åbent hus arrangement ved første spadestik havde inviteret alle interesserede.

- Vi ønsker et godt forhold til naboerne i hverdagen og ved at invitere dem ind via sms-grupper og Facoebook ved arrangementer på anlægget, håber vi på forståelse for at en biogasproduktion ind imellem kan give gener, men at den samtidig er til gavn for den grønne omstilling og ikke mindst klimaet og forsyningssikkerheden, siger driftschef Bo Stensgård.
Læs hele artiklen på
www.bioenergi.dk (september udgaven).

Publiceret 9. september 2022


Driftstop på anlæg

Lørdag eftermiddag skete der et gylleudslip fra Foersom biogasanlæg, da en gylletank kollapsede omkring kl. 12.25 af uforklarlige årsager. Efterfølgende skete der også et udslip fra en anden tank, grundet iturevne rørtilslutninger, men tømningen af denne kunne ske kontrolleret og uden dramatik. Bestyrelsesformanden for Foersom Bioenergi, Hans Duus Jørgensen, hvor udslippet fandt sted, beskrev det som 'et uheld' uden personskader og uden miljøkonsekvenser uden for anlægget. 


Årsagen til kollapset af tankene er endnu ukendt, men den tank, der indledningsvis brød sammen, havde kun være i drift i to måneder. En drone bruges til at undersøge tankene udefra, og lokale entreprenører og landmænd hjælper med at opsamle gyllen. Situationen vil føre til et driftsstop i en periode, og det må forventes, at produktionen først kan genoptages om måneder. Alle relevante myndigheder er kontaktet og vil modtage rapporter, når årsagen er kendt, herunder miljøgodkendelser og arbejdsgange. 


Opdatering: Gylleudslippet, der i weekenden fandt sted ved vores anlæg, er der nu ved at være styr på oprydningen. Vi ønsker at udtrykke vores dybeste taknemmelighed overfor lokalsamfundet for deres hurtige og effektive indsats under omstændighederne. Beredskabet virkede, og vores store lokalkendskab gjorde, at alle hjalp til med at rydde op i området. 


Vi er dybt taknemmelige for den store indsats fra både regionalt beredskabet, vores trofaste medarbejdere - og især vores lokale landmænd og entreprenører. Trods den udfordrende situation er vi glade for at kunne meddele, at der ikke er sket personskade, og at der ingen miljøkonsekvenser er uden for pladsen. Det meste gylle er nu pumpet op og overført i lagertanke, takket være den hurtige hjælp fra lokale landmænd og vognmænd. 


Publiceret og opdateret 11. juni 2024