Foersom Bioenergi

Foersom Bioenergi er et fremtidssikret biogasanlæg.
Du kan følge udviklingen herinde på hjemmesiden, hvor vi også vil informere om byggeprocessen samt via fotos vise opbygningen af anlægget.


Navnet Foersom Bioenergi antyder, at man tænker i mange råvarer til biogasproduktionen.

Anlægget etableres med høje reaktortanke, således man i fremtiden giver mulighed for injektion med brint for metanisering i reaktorerne.

Fremsyn har selv stået for projektering og planlægning af Foersum Bioenergi.

LH-Bio har været ekstern rådgiver på projektering og opførelse af biogasanlægget, ligesom man naturligvis har haft rådgivere på indhentning af tilladelser med videre.

Der bygges 2 primære reaktorer á 8.000 m3 og 1 afgasnings reaktor á 8.000 m3 med integreret gaslager á 4.500 m3.

Der påtænkes meget lang opholdstid (op imod 120 dage), hvorfor der er indtænkt overkapacitet i reaktorvolumen.

En nedsænket ”tankgård” etableres for at imødekomme et worst case scenarie ved udslip/uheld.

Råvarer til produktionen vil være gylle, husdyrgødning, sene græsslæt, ukurante råvarer såsom græs, frøgræs, naturgræs, foderrester, ukurant korn og industriprodukter mm.

Working Together

Se hele byggeprocessen på kun to minutter:


                                           Fremstilling af byggeriet af Foersom Bioenergi, Egvadvej 29, 6880 Tarm