Hvem står bag?

Fremsyn som ejer biogasanlægget Foersom Bioenergi er et selvstændigt konsulenthus med speciale i grøn forretningsudvikling og rådgivning inden for energi og transport.


Hvorfor nu ejerskab i biogasanlæg?
- Vi ønsker at få hands on og gennem ejerskab og opbygning samt drift af et biogasselskab ønsker vi at opnå essentiel viden og erfaring til gavn for vores rådgivning af andre kunder indenfor biogassektoren, udtaler bestyrelsesformand i Fremsyn, Knud Boesgaard. 

Fremsyn har igennem det sidste år arbejdet intenst med, at planlægge og strukturere Foersom Bioenergi, således der nu arbejdes efter en eksakt og veldokumenteret plan.
Virksomhedens egne ingeniører og projektudviklingsfolk har projekteret anlægget i detaljer, således man kan arbejde efter en plan for opførelsen, men også efter en plan der rækker ind i fremtiden.

Rådgivnings-virksomhed 
Vi leverer materiale til forretningsudvikling og grønne beslutningsgrundlag med afsæt i økonomiske omkostninger og effekter inden for klima, luftforurening og støj.

Hos Fremsyn tror vi på en fremtid uden fossile brændstoffer og energikilder til fordel for vedvarende og bæredygtige alternativer. Gennem kompetencer inden for analyse, beregninger og projektledelse bidrager vi til den grønne dagsorden med viden om det grønne markeds udvikling og parter.